Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych [PDF]

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych PDF do pobrania za darmo

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych

Opis:

W książce przedstawiono wzorcowy plan kont dla podmiotów leczniczych o różnej formie prawnej zawierający rozbudowany wykaz kont syntetycznych i analitycznych, który:

umożliwi rejestrację operacji gospodarczych w tych podmiotach.
zapewni pozyskanie informacji na potrzeby ich kierownictwa,
umożliwi sporządzanie sprawozdawczości finansowej w kształcie wymaganym przez ustawę o rachunkowości, ustawę o statystyce publicznej oraz Ministerstwo Zdrowia i organy założycielskie.

Zaletą opracowania jest wszechstronne i wieloaspektowe ujęcie problematyki zakładowego planu kont jako podstawy generowania informacji finansowych na potrzeby różnych użytkowników podmiotów leczniczych. Uwzględniono w nim także wymagania dotyczące prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej związanej z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE. W książce omówione zostały:

zasady i metody projektowania zakładowego planu kont dla podmiotów leczniczych,
sposoby dokumentowania operacji gospodarczych,
sposoby prowadzenia ksiąg rachunkowych i ich weryfikacji,
zasady wyceny różnych składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w ciągu roku obrotowego i na dzień bilansowy.

Szczególną uwagę zwrócono na wymagania wobec dokumentów księgowych sformułowane przez prawo bilansowe, prawo podatkowe oraz wynikające z umów lub decyzji przyznających środki na realizację projektów wspołfinansowanych ze środków unijnych. Dokonano także charakterystyki kont stosowanych w podmiotach leczniczych według zespołów wzorcowego planu kont, w tym ewidencję typowych operacji gospodarczych oraz ich powiązanie ze sprawozdawczością finansową podmiotów leczniczych. Adresaci: Publikacja jest przeznaczona dla głównych księgowych, dyrektorów finansowych, pracowników pionów finansowo-ekonomicznych oraz kontrolerów i audytorów wewnętrznych, a także kierownictw podmiotów leczniczych i NFZ. Może być też przydatna słuchaczom studiów podyplomowych z zakresu zarządzania placówkami opieki zdrowotnej i biegłym rewidentom.

Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Liczba stron: 512
Rozmiar 5 MB
Data premiery: 2012-03-30
Tytuł: Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych
Autor: Hass-Symotiuk Maria
Wydawnictwo: Wolters Kluwer
Język wydania: polski
Liczba stron: 512
Data premiery: 2012-03-30
Rok wydania: 2012
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 11318194

Źródło: http://www.empik.com/x,p1048654398,ebooki-i-mp3-p

Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke