Handel międzynarodowy. Analizy dla biznesu [PDF]

Handel międzynarodowy. Analizy dla biznesu PDF do pobrania za darmo

Handel międzynarodowy. Analizy dla biznesu

Opis:

Globalizacja procesów biznesowych doprowadziła do sytuacji,w której możliwe stało się podjęcie współpracy w każdym zakątku świata. Nie ma barier, które kiedyś ograniczały podejmowanie tego typu działań. Samoloty, szybka kolej, sieci komórkowe i satelitarne oraz Internet przełamały ograniczenia i umożliwiły współpracę na niespotykaną dotąd skalę. Nie ma dziś na świecie firmy, która nie sprzedawałaby swoich produktów w innych państwach, na innych kontynentach lub też nie pozyskiwała innowacyjnych, niedostępnych na krajowym rynku produktów, aby móc osiągnąć przewagę nad lokalną konkurencją.
Nie jest możliwe podjęcie efektywnej współpracy na rynkach międzynarodowych bez szczegółowego poznania „klimatu” biznesowego panującego w tych państwach. W tym celu przygotowywane są analizy biznesowe, których głównym celem jest ukazanie złożoności procesów, struktur organizacyjnych i przepisów prawnych. Opracowywane są szczegółowe analizy społeczno – kulturowych, politycznych, ekonomicznych, prawnych i finansowych uwarunkowań prowadzenia współpracy w wybranym kraju, regionie i jednostce samorządu terytorialnego. Opracowywane są również dokładne profile firm, z którymi podejmowana jest współpraca, obejmująca ich wiarygodność finansową, profile psychologiczne uczestników negocjacji oraz historię, warunki pracy i perspektywy rozwoju.
Dane te mają olbrzymie znaczenie dla powodzenia biznesu. Poznając społeczno – kulturowe uwarunkowania prowadzenia biznesu nie popełnimy błędów podczas negocjacji na obcym terytorium oraz prowadzenia rekrutacji pracowników.
Zwracając uwagę na czynnik polityczny możemy ustrzec się przed podjęciem ryzykownej współpracy z firmami z kraju niestabilnego politycznie, rozchwianego kryzysami (militarnymi, finansowymi)oraz nieprzewidywalnego pod względem społecznym (możliwość organizacji strajków i protestów lokalnych i ogólnonarodowych).
Znajomość ekonomii i przepisów prawa obowiązujących w wybranym kraju ułatwia i przyśpiesza ekspansję przedsiębiorstwu oraz zwraca uwagę na panujące w systemie nieścisłości i zagrożenia.
Z kolei analizy finansowe umożliwią zaznajomienie z kosztami wprowadzenia produktu na zagraniczny rynek oraz potencjalnymi wynikami.
Opracowanie profili psychologicznych, zaznajomienie się z warunkami i kulturą pracy oraz perspektywami rozwoju i wiarygodnością partnera umożliwią nam podjęcie decyzji o tym, czy warto podejmować współpracę z takim przedsiębiorstwem, w jaki sposób dostosować nasze taktyki negocjacyjne, tak aby osiągnąć sukces oraz na jakich warunkach zatrudniać pracowników z takiego państwa.
Publikacja ta ma na celu udzielenie odpowiedzi na wybrane pytania Czytelnikom zainteresowanym podjęciem współpracy z przedsiębiorstwami z Izraela, państw arabskich Bliskiego Wschodu, Azji Południowo – Wschodniej (Malezja) oraz Europy (Polska, Wielka Brytania). Mam nadzieję, że stanie się źródłem sukcesów biznesowych polskich przedsiębiorstw.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 514
Rozmiar 4,8 MB
Data premiery: 2015-07-13
Tytuł: Handel międzynarodowy. Analizy dla biznesu
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 514
Data premiery: 2015-07-13
Rok wydania: 2013
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18208696

Źródło: http://www.empik.com/x,p1115929273,ebooki-i-mp3-p

Handel międzynarodowy. Analizy dla biznesu [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Middle East in Maps. Volume 2: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Palestine Authority, Saudi Arabia [PDF]

Middle East in Maps. Volume 2: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Palestine Authority, Saudi Arabia PDF do pobrania za darmo

Middle East in Maps. Volume 2: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Palestine Authority, Saudi Arabia

Opis:

Maps of Regions and Countries of the Middle East.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 271
Rozmiar 34,7 MB
Data premiery: 2015-07-15
Tytuł: Middle East in Maps. Volume 2: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Palestine Authority, Saudi Arabia
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Liczba stron: 271
Data premiery: 2015-07-15
Rok wydania: 2015
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17934718

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113327541,ebooki-i-mp3-p

Middle East in Maps. Volume 2: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Palestine Authority, Saudi Arabia [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

International Business and Politics: Israel [PDF]

International Business and Politics: Israel PDF do pobrania za darmo

International Business and Politics: Israel

Opis:

XXI wiek zmienił świadomość zarówno zwykłych ludzi jak i menedżerów biznesu i polityków na całym świecie. Postępująca globalizacja, rozwój Internetu i sieci komórkowych doprowadziły do zatarcia pojęć „daleki” i „bliski”. Obecnie to co kiedyś wydawało się „dalekie” jest na „wyciągnięcie” dłoni – możemy na takim samym poziomie współpracować z partnerami naukowymi i biznesowymi, zarówno ze swojego miasta, województwa, jak i z całego kraju oraz kontynentu, czy też nawet świata. Człowiek przestał być ograniczony w rozwoju, obecnie tylko od niego zależy, czy coraz to bardziej postępującą globalizację wykorzysta z korzyścią dla siebie i kraju, czy też „zamknie się szczelnie w skorupie” i będzie się przyglądał temu procesowi obojętnie z zewnątrz.Utrzymywanie bliskich kontaktów z przedstawicielami innych państw, często też innych kultur może być pożyteczne dla obydwu stron relacji, konieczne jest jednak poznanie warunków, w których taka osoba lub organizacja funkcjonuje m.in. kultury kraju, systemu: społecznego, politycznego, prawnego i  zasad funkcjonowania krajowej gospodarki. Dzięki posiadaniu wiedzy z tego zakresu, możliwa stanie się efektywna współpraca, zarówno biznesowa, naukowa jak i pomiędzy jednostkami.W celu ułatwienia nawiązywania interakcji z partnerami z innych państw oddajemy w ręce Czytelników pierwszy tom serii monograficznej: International Business and Politics. Celem każdego tomu będzie przybliżenie Czytelnikom społeczno – kulturowych, politycznych, ekonomicznych i prawnych uwarunkowań funkcjonowania wybranych państw. Ukazane zostaną interakcje pomiędzy strategicznymi decyzjami podejmowanymi przez rządzących, wydarzeniami politycznymi na arenie krajowej jak i międzynarodowej a rozwojem gospodarki. Dzięki takiemu spojrzeniu na problemy polityki i biznesu Czytelnik będzie mógł zrozumieć znaczenie myślenia interdyscyplinarnego i globalnego w tworzeniu dobrobytu narodów oraz wykorzystać wiedzę w tworzeniu efektywnej współpracy międzynarodowej.Praktycy biznesu dzięki lekturze monografii będą mogli zadać sobie pytania ułatwiające rozwój: „Jakie czynniki pozaekonomiczne doprowadziły do osiągnięcia takich wskaźników ekonomicznych przez wybrane kraje i zagraniczne przedsiębiorstwa”; „Czy czynniki pozaekonomiczne wpłyną na wskaźniki ekonomiczne działań naszych jak i partnerów biznesowych krótkotrwale, czy też długotrwale”; „Jak mocno państwo oddziaływuje na gospodarkę w wybranych państwach” „Jak duże ryzyko w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa poza granicami kraju niosą ze sobą potencjalne kryzysy wewnętrzne”; „Czy w przypadku wystąpienia kryzysu na terenie państwa, do którego wchodzimy z naszą ofertą możemy liczyć na pomoc państwa”; „Jak do tej pory takie państwo radziło sobie z przezwyciężaniem kryzysów, czy było zupełnie niezaradne i niewydolne i pozwalało na jego eskalację, czy też potrafiło zatrzymać jego rozwój i stworzyć pewnego rodzaju bufor bezpieczeństwa dla biznesu – zarówno lokalnego jak i zagranicznego”; „W jaki sposób prowadzić negocjacje biznesowe w innych państwach”; „W jaki sposób pozyskiwać zasoby siły robaczej w innym państwie”; „Czy współpracując z przedsiębiorstwami z wybranego państwa będziemy mogli nie tylko pozyskać innowacyjne produkty, ale także innowacyjną technologię i patenty”; „Co pozwoliło osiągnąć sukces zagranicznym firmom – jakie działania organizacyjne zastosowane przez nie można byłoby wdrożyć także w naszych przedsiębiorstwach”. Wymienione pytania to tylko ułamek tych, które przedstawiciele polskiego biznesu powinni zadawać wchodząc na rynki zagraniczne. Docenienie czynników pozaekonomicznych: społeczno – kulturowych, politycznych i prawnych oraz ich wpływu na funkcjonowanie przedsiębiorstwa stanie się podstawą przetrwania organizacji w XXI wieku.Z kolei wchodzenie na wiele różnych rynków zagranicznych umożliwi rozwój takiej organizacji w perspektywie długofalowej – wiele polskich przedsiębiorstw przez lata wchodziło tylko i wyłącznie na znane (w swoim mniemaniu) rynki państw byłego bloku wschodniego nie biorąc pod uwagę relacji pomiędzy nimi, mogących powstać na ich terytorium sytuacji kryzysowych (np. Ukraina, Gruzja) oraz ich relacji z mocarstwem regionalnym (Rosja) i jego stosunkiem do polskich przedsiębiorstw. Obecnie takie przedsiębiorstwa funkcjonują na granicy opłacalności – polski rynek jest zbyt mały, aby w całości wchłonąć ich produkty a wschodni rynek przynosi tylko straty. Dzięki poznaniu wspomnianych już interdyscyplinarnych, wielowymiarowych uwarunkowań wchodzenia na rynki nowych, często odległych państw łatwiejsze stanie się osiągnięcie sukcesu przez polskie firmy w handlu międzynarodowym.W tomie pierwszym zostanie ukazana specyfika izraelskiej gospodarki i polityki. Od pierwszego dnia istnienia (1948) Izrael funkcjonuje w warunkach permanentnego kryzysu militarnego, wpływającego bezpośrednio na wszystkie strategiczne sfery życia kraju (polityczno – prawne, ekonomicznej i społeczno – kulturowej). Warunki te wymusiły na rządzących opracowanie innowacyjnych strategii dostosowanych do panujących w kraju warunków. Dzięki nim funkcjonowanie w kryzysie stało się możliwe, a sam stan kryzysu uznawany jest za normalny. Najbardziej reprezentatywnym przykładem takich działań jest efektywność funkcjonowania izraelskiej gospodarki, która mimo licznych kryzysów należy do jednych z najbardziej stabilnych oraz najszybciej rozwijających się w ostatnim dziesięcioleciu.Najważniejszym celem tomu jest ukazanie roli kryzysu arabsko – żydowskiego w kształtowaniu współpracy międzynarodowej izraelskich przedsiębiorstw oraz wykorzystaniu przez nie współpracy z izraelską diasporą w Stanach Zjednoczonych w celu budowania innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy, która ma wpływać na budowę potęgi kraju, a co za tym idzie na skuteczne odstraszanie potencjalnych wrogów. Oprócz tego ukazana zostanie także rola mocarstw w kreowaniu sytuacji politycznej na terenie Izraela w pierwszej dekadzie XXI wieku i ich wpływ na rozwój kryzysu oraz rozwój izraelskiej gospodarki. Z kolei ukazanie roli izraelskich kibucy w gospodarce narodowej umożliwi Czytelnikowi odpowiedzenie na pytania: „czy przedsiębiorstwo rodzinne może składać się z więcej niż z jednej lub z z kilku rodzin?”; „jeśli tak, to jaka jest efektywność działania takiego modelu?” i „czy istnieje możliwość jego wykorzystania w praktyce polskiej jak i innych państw Unii Europejskiej?”

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 57
Rozmiar 1,2 MB
Data premiery: 2015-07-14
Tytuł: International Business and Politics: Israel
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 57
Data premiery: 2015-07-14
Rok wydania: 2014
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17888646

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113193449,ebooki-i-mp3-p

International Business and Politics: Israel [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Middle East in Maps. Volume 3: Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Turkey, UAE, Yemen [PDF]

Middle East in Maps. Volume 3: Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Turkey, UAE, Yemen PDF do pobrania za darmo

Middle East in Maps. Volume 3: Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Turkey, UAE, Yemen

Opis:

Maps of Regions and Countries of the Middle East.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 317
Rozmiar 33,5 MB
Data premiery: 2015-07-15
Tytuł: Middle East in Maps. Volume 3: Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Turkey, UAE, Yemen
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Liczba stron: 317
Data premiery: 2015-07-15
Rok wydania: 2015
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17934572

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113326773,ebooki-i-mp3-p

Middle East in Maps. Volume 3: Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Turkey, UAE, Yemen [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów [PDF]

Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów PDF do pobrania za darmo

Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno - kulturowa. Wybór dokumentów

Opis:

Izrael to jedno z najlepiej rozwiniętych gospodarczo państw świata. Do dziś pozostaje bastionem cywilizacji „zachodu” na Bliskim Wschodzie – to stąd wywodzą się korzenie naszej kultury i religii, to tutaj podejmowane są działania, które mają zastopować postępujący konflikt pomiędzy fundamentalistycznymi ugrupowaniami islamistycznymi i „zachodem” zanim przeniesie się na kontynent europejski lub amerykański.Umiejętnie opierający się licznym kryzysom: militarnym i finansowym Izrael  stał się atrakcyjnym partnerem kooperacyjnym we wszystkich sferach egzystencji państwa. Firmy izraelskie przyciągają partnerów: wysokiej jakości produktami, niespotykanymi w innych państwach świata; otwartym na świat izraelskim społeczeństwem, które chce wymieniać z mieszkańcami innych państw swoją wiedzę oraz ukazywać bogatą kulturę i piękno swojego kraju.W celu zacieśniania stosunków z „zachodem” władze Izraela podpisują liczne akty prawne mające na celu zbliżenie Izraela z państwami i organizacjami międzynarodowymi.W publikacji przedstawione są wybrane dokumenty z lat 1988-2014 ukazujące zasady współpracy Polski i Unii Europejskiej z Izraelem, w sferach: gospodarczej, politycznej i społeczno – kulturowej.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 1005
Rozmiar 5,7 MB
Data premiery: 2015-07-14
Tytuł: Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 1005
Data premiery: 2015-07-14
Rok wydania: 2014
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17888660

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113193500,ebooki-i-mp3-p

Polska-Izrael-Unia Europejska. Współpraca: gospodarcza, polityczna, społeczno – kulturowa. Wybór dokumentów [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

The United Nations and Israel. Historical Documents. Volume 2: Israel and UN General Assembly Resolutions 1989-1999 [PDF]

The United Nations and Israel. Historical Documents. Volume 2: Israel and UN General Assembly Resolutions 1989-1999 PDF do pobrania za darmo

The United Nations and Israel. Historical Documents. Volume 2: Israel and UN General Assembly Resolutions 1989-1999

Opis:

United Nations General Assembly resolutions had a high impact on creating and functioning national and international security. In many cases these acting hindered the fast end of the conflict.Presenting the role of United Nations GA resolutions in creating the independent and security state of Israel gave a clear view on situation which appeared in the Middle East in the second part of the 20th century.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 899
Rozmiar 2,8 MB
Data premiery: 2015-07-14
Tytuł: The United Nations and Israel. Historical Documents. Volume 2: Israel and UN General Assembly Resolutions 1989-1999
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 899
Data premiery: 2015-07-14
Rok wydania: 2013
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17888585

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113192741,ebooki-i-mp3-p

The United Nations and Israel. Historical Documents. Volume 2: Israel and UN General Assembly Resolutions 1989-1999 [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

The Rebirth of Israel. Historical Documents. Volume 2. 1919-1939 [PDF]

The Rebirth of Israel. Historical Documents. Volume 2. 1919-1939 PDF do pobrania za darmo

The Rebirth of Israel. Historical Documents. Volume 2. 1919-1939

Opis:

The hereby thesis concerns the research on the rebirth of lsrael (1948). The object of the analysis is the research on the actions provided by the Jewish nation, which aim was to create independent country on the Palestine territory. The chronological scope of the thesis ends on the date of 1919 (volume I) and 1939 (volume II).The aim of the thesis is to present archive documents of the nation’s actions, which resulted in establishing of Israel in 1948. That is the reason why I took up the following documents:Firstly, documents of creating the country of Israel in XIX/XX century (volume I) were presented, because only by the prism of the indirect actions we can understand the end effect. Presentation of the international events gives the clear view of the Jewish nation battle over the recovery of the territory for their nation on the Palestine territory. By engagement of the Jewish patriots in the case there is possible to understand why so many countries were interested in the situation of the Near East.Secondly, presentation of the situation of Palestine by authority of British (volume II) enabled to understand of the logical cohesion of Zionist activists’ actions, which main aim was to make advantage of every arisen political opportunity, in order to realize their aim. Presentation of the battle methods, which aim was the recovery of the country in the unambiguous way presented in the volume II of the thesis. The laborious activity in creating country structures of the Israel before its origin gives the view of Zionists determination, who realized their vision in the uncompromising way. They did not accept, that their aspiration may not come true. That is why, the use of the decision: United Nations on establishing of the country of Israel was accepted by them, even though the shape of the document was not precisely formulated. Zionists’ action connected with approval of the country of Israel, was to assure him the existence on the international arena.Concluding the herby thesis is the attempt to look at the problem from the certain perspective, in order to enable to understand the undertaken actions by the Jewish nation, Zionists and their allies all over the world in the case of establishing independent country of Israel on the Palestine territory.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 450
Rozmiar 2,9 MB
Data premiery: 2015-07-13
Tytuł: The Rebirth of Israel. Historical Documents. Volume 2. 1919-1939
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Tłumacz: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 450
Data premiery: 2015-07-13
Rok wydania: 2014
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18234206

Źródło: http://www.empik.com/x,p1116082375,ebooki-i-mp3-p

The Rebirth of Israel. Historical Documents. Volume 2. 1919-1939 [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Middle East in Maps. Volume 1: General and historical maps [PDF]

Middle East in Maps. Volume 1: General and historical maps PDF do pobrania za darmo

Middle East in Maps. Volume 1: General and historical maps

Opis:

Middle East In Maps Series is a great source of information to know about Middle East countries. The Volume I (General Middle East) includes sections on the Ancient and Modern Middle East. In Volume II-III there are included maps of Middle East countries with the main aim of showing political, economical and military changes in the region from the Antiquity till nowadays. Regionally, the series covers the area between Egypt and Iran as well as between Turkey and Oman and Yemen (Volume I: General Middle East, Volume II: Bahrain, Egypt, Iran, Iraq, Palestine Authority, Saudi Arabia, Volume III: Israel, Jordan, Kuwait, Lebanon, Oman, Qatar, Syria, Turkey, UAE, Yemen).
Middle East in Maps Volume I-III features:

Clear picture of the recent agricultural, demographic, industrial, environmental, economic, and political changes in Middle East region
Clearly organized by countries – each country is introduced by a political and economical maps showing individual countries, followed by regional maps showing towns and cities, roads, railways, international boundaries, and topography
Country facts and figures covering: population, economy, demographic data, hydrogeography, life expectancy, troops, oil reserves, settlements, refugees and migration
Detailed regional and individual country political, economical, socio – cultural maps,
Original maps integrated into the text, placing conflicts in their historical, political, economical, socio-cultural and geographical contexts
Thematic maps and graphs covering interesting topics, such as: international trade, wars and peacekeeping, tourist and resort areas, energy resources and consumption, aging and health risks, food and water, biodiversity, literacy, gender equality
Urban area and city center maps with full page satellite maps and color photographs

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 247
Rozmiar 30,4 MB
Data premiery: 2015-10-13
Tytuł: Middle East in Maps. Volume 1: General and historical maps
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Język oryginału: angielski
Liczba stron: 247
Data premiery: 2015-10-13
Rok wydania: 2015
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18384994

Źródło: http://www.empik.com/x,p1116684474,ebooki-i-mp3-p

Middle East in Maps. Volume 1: General and historical maps [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

The United Nations and Israel. Historical documents. Volume 1. Israel and UN General Assembly Resolutions 1947-1988 [PDF]

The United Nations and Israel. Historical documents. Volume 1. Israel and UN General Assembly Resolutions 1947-1988 PDF do pobrania za darmo

The United Nations and Israel. Historical documents. Volume 1. Israel and UN General Assembly Resolutions 1947-1988

Opis:

United Nations General Assembly resolutions had a high impact on creating and functioning national and international security. In many cases these acting hindered the fast end of the conflict.
Presenting the role of United Nations GA resolutions in creating the independent and security state of Israel gave a clear view on situation which appeared in the Middle East in the second part of the 20th century.>

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 1025
Rozmiar 3,4 MB
Data premiery: 2015-07-14
Tytuł: The United Nations and Israel. Historical documents. Volume 1. Israel and UN General Assembly Resolutions 1947-1988
Autor: Pieńkowski Gniewomir
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: angielski
Liczba stron: 1025
Data premiery: 2015-07-14
Rok wydania: 2013
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17886789

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113117917,ebooki-i-mp3-p

The United Nations and Israel. Historical documents. Volume 1. Israel and UN General Assembly Resolutions 1947-1988 [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke