Francuski. Ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka [PDF]

Francuski. Ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka PDF do pobrania za darmo

Francuski. Ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka

Opis:

Ebook „Francuski, ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka” zawiera 40 zdań nawiązujących tematycznie do treści broszurki „Benedyktyni i diukowie znad Loary”. Każde zdanie jest dokładnie opisane i zawiera wyjaśnienia dotyczące wymowy oraz konstrukcji gramatycznej.
Szczególny nacisk został położony na rodzajniki.

rodzajniki: nieokreślone, określone, cząstkowe, opuszczanie rodzajników
zaimki: osobowy, rzeczowny wskazujący – Ce, przymiotne wskazujące – Ce, cette, ces, przysłowny en
rzeczowniki: tworzenie rodzaju żeńskiego, tworzenie liczby mnogiej
przymiotniki: tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, miejsce przymiotnika w zdaniu, stopniowanie przymiotników, przyimek de i rola jaką odgrywa
czasowniki: tryb oznajmujący, przeczący i pytający, tryb rozkazujący, czas teraźniejszy czasowników I grupy (acheter, chanter, entourer, entrer, tourner, traverser, visiter) i III grupy (aller, avoir, descendre, être, dire, parcourir, venir), czas przeszły czasownika être, strona bierna,
imiesłów przymiotnikowy bierny czasowników grupy I
Il y a/être – różnice oraz kiedy używać
wyrażenie il faut
tworzenie pytań: pytanie o osoby, pytanie o rzeczy
liczebniki główne

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 69
Rozmiar 0,3 MB
Data premiery: 2015-07-12
Tytuł: Francuski. Ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka
Autor: Cel Magda
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Liczba stron: 69
Data premiery: 2015-07-12
Rok wydania: 2012
Format: MOBI
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17882873

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113097729,ebooki-i-mp3-p

Francuski. Ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Francuski, ucz się podróżując. Gramatyka [PDF]

Francuski, ucz się podróżując. Gramatyka PDF do pobrania za darmo

Francuski, ucz się podróżując. Gramatyka

Opis:

Ebook zawiera 40 zdań nawiązujących tematycznie do treści broszurki „Benedyktyni i diukowie znad Loary”. Każde zdanie jest dokładnie opisane i zawiera wyjaśnienia dotyczące wymowy oraz konstrukcji gramatycznej.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 69
Rozmiar 1,5 MB
Data premiery: 2015-07-11
Tytuł: Francuski, ucz się podróżując. Gramatyka
Autor: Cel Magda
Tłumacz: Opracowanie zbiorowe
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski, francuski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 69
Data premiery: 2015-07-11
Rok wydania: 2012
Format: EPUB
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17861502

Źródło: http://www.empik.com/x,p1112988600,ebooki-i-mp3-p

Francuski, ucz się podróżując. Gramatyka [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Kotek Rudasek [PDF]

Kotek Rudasek PDF do pobrania za darmo

Kotek Rudasek

Opis:

Opowiadanie o małym kotku ciekawym świata i jego przyjaciołach.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 29
Rozmiar 3,9 MB
Data premiery: 2015-07-11
Tytuł: Kotek Rudasek
Autor: Cel Magda
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Język oryginału: polski
Liczba stron: 29
Data premiery: 2015-07-11
Rok wydania: 2012
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17877145

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113075259,ebooki-i-mp3-p

Kotek Rudasek [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Francuski, ucz się podróżując – Blois. Ćwiczenia. [PDF]

Francuski, ucz się podróżując – Blois. Ćwiczenia. PDF do pobrania za darmo

Francuski, ucz się podróżując – Blois. Ćwiczenia.

Opis:

20 ćwiczeń dla osób pragnących sprawdzić czy opanowały materiał gramatyczny zawarty w ebooku „Francuski, ucz się podróżując – Blois. Gramatyka”.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 8
Rozmiar 0,3 MB
Data premiery: 2015-07-12
Tytuł: Francuski, ucz się podróżując – Blois. Ćwiczenia.
Autor: Cel Magda
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Liczba stron: 8
Data premiery: 2015-07-12
Rok wydania: 2013
Format: EPUB
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17881210

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113088314,ebooki-i-mp3-p

Francuski, ucz się podróżując – Blois. Ćwiczenia. [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Francuski, ucz się podróżując. Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia [PDF]

Francuski, ucz się podróżując. Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia PDF do pobrania za darmo

Francuski, ucz się podróżując. Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia

Opis:

Francuski, ucz się podróżując. Orlean. Gramatyka
Francuski, ucz się podróżując. Orlean. Ćwiczenia
Francuski, ucz się podróżując. Diukowie Sully. Gramatyka
Francuski, ucz się podróżując. Diukowie Sully. Ćwiczenia
Francuski, ucz się podróżując. Blois. Gramatyka
Francuski, ucz się podróżując. Blois. Ćwiczenia

Ebook „Ucz się podróżując – Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia.” jest połączeniem proponowanych dotychczas osobno ebooków. Składa się z trzech części: Orlean, Sully-sur-Loire i Blois. Każda z nich zawiera 40 zdań nawiązujących tematycznie do następujących broszurek turystycznych: „Spotkanie z Orleanem”, „Benedyktyni i diukowie znad Loary”, „Wizyta w Blois i Chambord”. Wszystkie zdania są dokładnie opisane i zawierają wyjaśnienia dotyczące wymowy oraz konstrukcji gramatycznej. Na zakończenie poszczególnych części, dla osób pragnących sprawdzić czy opanowały zawarty w nich materiał gramatyczny, znajduje się 100 zdań z kluczem.
Materiał gramatyczny zawarty w części Orlean:

rodzajniki określone i nieokreślone
czasy: teraźniejszy, przeszły złożony, przeszły niedokonany, przyszły bliski
tryb warunkowy czasownika vouloir
strona czynna i strona bierna
odmiana czasowników zwrotnych: se promener i se trouver
odmiana czasowników: aller, avoir, entrer, entourer, être, faire, falloir, fermer, passer, venir, visiter, voir, vouloir
określenia ilościowe
konstrukcja zdań twierdzących, pytających i przeczących
tworzenie przymiotników
zaimek y
zaimki przymiotne wskazujące
de w funkcji dopełniacza
zaimki osobowe akcentowane i zaimki osobowe nieakcentowane

Materiał gramatyczny zawarty w części Sully (szczególny nacisk został położony na rodzajniki):

rodzajniki – nieokreślone, określone, cząstkowe, opuszczanie rodzajników
zaimki – zaimek osobowy, zaimek rzeczowny wskazujący – Ce, zaimki przymiotne wskazujące – Ce, cette, ces, zaimek przysłowny en
rzeczowniki – tworzenie rodzaju żeńskiego, tworzenie liczby mnogiej
przymiotniki – tworzenie rodzaju żeńskiego i liczby mnogiej, miejsce przymiotnika w zdaniu, stopniowanie przymiotników
przyimek de i rola jaką odgrywa
czasowniki – tryb oznajmujący, przeczący i pytający, tryb rozkazujący
czas teraźniejszy czasowników – I grupy: acheter, chanter, entourer, entrer, tourner, traverser, visiter, III grupy : aller, avoir, descendre, être, dire, parcourir, venir, czas przeszły czasownika être, strona bierna, imiesłów przymiotnikowy bierny czasowników grupy I
il y a/être
wyrażenie il faut
tworzenie pytań – pytanie o osoby, pytanie o rzeczy
liczebniki główne

Materiał gramatyczny zawarty w części Blois (Szczególny nacisk został położony na czasy przeszłe: imparfait i passé composé):

czasy – teraźniejszy, przeszły złożony, przeszły niedokonany, przyszły; różnice między czasem przyszłym złożonym i przeszłym niedokonanym
formy: oznajmująca, pytająca, przecząca
tryb rozkazujący
czasowniki – I grupa – arriver, regarder, voyager; III grupa – aller, avoir, construire, devenir, devoir, naitre, partir, savoir, venir, vouloir
tworzenie strony biernej
czasowniki zwrotne
pytajniki – Comment ?, Où ?, Pourquoi ?, Quand ?
przysłówki czasu (adverbe de temps) – souvent, rarement
przeczenia w czasie teraźniejszym i przeszłym złożonym – ne pas, ne jamais, ne plus, zwrot ne que
zaimki – osobowe nieakcentowane (Pronoms sujet): je, tu, il, elle, nous, vous, ils, elles; osobowe akcentowane (Pronoms toniques): moi, toi, lui, elle, nous, vous, eux; zaimek osobowy w roli dopełnienia bliższego: le, la, les
mowa zależna i mowa niezależna
rodzajniki – ściągnięte, częściowe, opuszczanie rodzajnika – attribut du sujet
przymiotniki – odmiana przymiotników kończących się na –e
rzeczowniki złożone – podstawowe zasady tworzenia liczby mnogiej

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 166
Rozmiar 1,9 MB
Data premiery: 2015-07-13
Tytuł: Francuski, ucz się podróżując. Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia
Autor: Cel Magda
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Liczba stron: 166
Data premiery: 2015-07-13
Rok wydania: 2014
Format: PDF
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 18230420

Źródło: http://www.empik.com/x,p1116063857,ebooki-i-mp3-p

Francuski, ucz się podróżując. Orlean, Sully sur Loire, Blois. Gramatyka i ćwiczenia [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Ćwiczenia [PDF]

Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Ćwiczenia PDF do pobrania za darmo

Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Ćwiczenia

Opis:

20 ćwiczeń dla osób pragnących sprawdzić czy opanowały materiał gramatyczny zawarty w ebooku „Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Gramatyka”.

Wydawnictwo: E-bookowo
Liczba stron: 11
Rozmiar 0,2 MB
Data premiery: 2015-07-11
Tytuł: Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Ćwiczenia
Autor: Cel Magda
Wydawnictwo: E-bookowo
Język wydania: polski
Liczba stron: 11
Data premiery: 2015-07-11
Rok wydania: 2012
Format: MOBI
Liczba urządzeń: bez ograniczeń
Drukowanie: bez ograniczeń
Kopiowanie: bez ograniczeń
Indeks: 17881234

Źródło: http://www.empik.com/x,p1113088350,ebooki-i-mp3-p

Francuski, ucz się podróżując – Diukowie Sully. Ćwiczenia [PDF] do pobrania:

Pobierz Ksiazke