Kocham czytać. Zeszyt 1. Samogłoski PDF do pobrania

Kocham czytać. Zeszyt 1. Samogłoski PDF do pobrania za darmo

Cieszyńska Jagoda

Opis

Wprowadza samogłoski prymarne – a, u, i według sposobu, który powtarza się przy każdym nowym materiale. Samogłoski przyporządkowane są do różnych sytuacji z życia malucha, tak aby mogły służyć komunikacji. Dzięki umiejętności odczytywania i wypowiadania samogłosek dziecko może samodzielnie czytać specjalnie skonstruowane książeczki.

http://www.empik.com/kocham-czytac-zeszyt-1-samogloski-cieszynska-jagoda,p1052645926,ksiazka-p

Kocham czytać. Zeszyt 1. Samogłoski PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klasy 3 PDF do pobrania

Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klasy 3 PDF do pobrania za darmo

Kozieł Jadwiga

Opis

Wykorzystanie zdobytej wiedzy w praktyce to ważna umiejętność. Powinni ją opanować wszyscy uczniowie.

Zadania wymagające stosowania jednostek miar często sprawiają dzieciom trudność. Rozwiązywanie zadań tekstowych wymaga od uczniów analizowania tekstu w celu wyodrębnienia danych, szukania wzajemnych zależności miedzy nimi, logicznego myślenia.

Nabycie tych umiejętności jest niezbędne. Tylko wówczas dziecko może z sukcesem kontynuować naukę matematyki.

Materiał programowy zawarty w podręcznikach stosowanych w klasach I – III nie zawsze zawiera dostateczną liczbę zadań praktycznych pozwalających wyćwiczyć te umiejętności.

„Matematyka na szóstkę” to zadania o podwyższonym stopniu trudności, wykraczające poza podstawę programową. Pomagają powtórzyć i utrwalić nabyte umiejętności, ćwiczą umiejętność rozwiązywania zadań złożonych, rozwiązywania nietypowych problemów. Mogą być wykorzystane przez nauczyciela do wspólnej pracy na lekcji po opanowaniu danego działu, powtórzenia materiału lub do pracy na zajęciach koła matematycznego.

Zadania zostały podzielone na następujące działy: obliczenia zegarowe, mierzenie, obwody figur geometrycznych, ważenie, obliczenia pieniężne, pomiar temperatury oraz ciekawe zadania (czyli zadania ćwiczące logiczne myślenie).

http://www.empik.com/matematyka-na-szostke-zbior-zadan-dla-klasy-3-koziel-jadwiga,p1108928674,ksiazka-p

Matematyka na szóstkę. Zbiór zadań dla klasy 3 PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke