Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta

Opis

Zbiór zadań jest powiązany tematycznie z podręcznikiem do matematyki dla trzeciej klasy liceów oraz techników. Zawiera obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, który umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności matematycznych. Zbiór zadań uzupełnia materiał podręcznika oraz pozwala na uporządkowanie i powtórzenie wiadomości. Na końcu zbioru znajdują się wskazówki oraz odpowiedzi do zadań, które ułatwiają samodzielną pracę.

http://www.empik.com/matematyka-zbior-zadan-zakres-podstawowy-klasa-3-liceum-technikum-kurczab-marcin-swida-elzbieta-kurczab-elzbieta,p1100053099,ksiazka-p

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania za darmo

Kiełbasa Andrzej

Opis

Niniejsza książka powstała po dokonaniu wnikliwej analizy zadań z matur przeprowadzonych w latach 2010 − 2014 oraz analizy tego, co w kontekście egzaminu maturalnego z matematyki dla ucznia i nauczyciela jest najważniejsze, czyli wymagań szczegółowych opisanych w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Jesteśmy przekonani, że jest to zbiór zadań kompletny, tzn. taki, w którym zarówno maturzysta stawiający sobie za cel przekroczenie progu 30%, jak i maturzysta myślący o uzyskaniu bardzo dobrego wyniku na maturze z matematyki, znajdzie dla siebie odpowiednią liczbę zadań, bez konieczności poszukiwania ich w innych pozycjach.

http://www.empik.com/matura-z-matematyki-2018-poziom-podstawowy-czesc-1-kielbasa-andrzej,p1137473040,ksiazka-p

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania

Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania za darmo

Babiański Wojciech, Chańko Lech, Czarnowska Joanna

Opis

Nowoczesny i praktyczny podręcznik, dostosowany do wieloletniego użytku. Porządkuje wiedzę – w każdym temacie twierdzenia i definicje poparte rozwiązanymi przykładami i różnorodnymi ćwiczeniami. Rozwija umiejętność rozwiązywania zadań – na końcu tematu zestaw zadań ułożonych zgodnie ze stopniem trudności. Umożliwia systematyczne przygotowanie do matury – po każdym dziale dwa zestawy powtórzeniowe (utrwalające wiedzę). Przed obowiązkową maturą z matematyki (zadania typu maturalnego: zamknięte, krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi). Wspomaga zrozumienie wprowadzanych treści – dzięki licznym ilustracjom i rysunkom merytorycznym. Zachęca do samodzielnych poszukiwań – dzięki ciekawym i urozmaiconym infografikom. Zawiera omówienie zagadnień uzupełniających – z myślą o uczniach chcących pogłębić wiedzę.

http://www.empik.com/matematyka-2-podrecznik-zakres-rozszerzony-szkola-ponadgimnazjalna-babianski-wojciech-chanko-lech-czarnowska-joanna,p1130331374,ksiazka-p

Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Liceum, technikum PDF do pobrania

Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Liceum, technikum PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Opis

Zbiór zadań z matematyki odpowiada zakresowi tematycznemu podręcznika dla drugiej klasy liceum oraz technikum. Zawarto w nim obszerny zestaw ćwiczeń o zróżnicowanym stopniu trudności, który pozwala na dostosowanie nauki do różnych potrzeb i umiejętności uczniów. Zbiór zadań stanowi uzupełnienie podręcznika i umożliwia sprawne utrwalanie oraz powtórzenie wiadomości. Na końcu publikacji znajdują się wskazówki i odpowiedzi do zadań, które zachęcają uczniów do samodzielnej pracy.

http://www.empik.com/matematyka-2-zbior-zadan-zakres-podstawowy-liceum-technikum-kurczab-marcin-kurczab-elzbieta-swida-elzbieta,p1080719011,ksiazka-p

Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Liceum, technikum PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Liceum, technikum PDF do pobrania

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Liceum, technikum PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Opis

„Matematyka. Zbiór zadań” przeznaczony jest do nauki matematyki dla uczniów klas 1 liceów i techników. Obejmuje zakres podstawowy i rozszerzony, jest zgodny z najnowszymi założeniami programowymi.
Zbiór zadań jest uzupełnieniem podręcznika do matematyki. Zawarto w nim zadania o różnym stopniu trudności, co skutecznie umożliwi naukę uczniom o różnych umiejętnościach i możliwościach. Zadania znakomicie sprawdzą się na lekcji, jak również w przypadku indywidualnej nauki w domu. Na końcu każdego rozdziału znajduje się test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, do których zamieszczono także odpowiedzi. Podręcznik kładzie nacisk na naukę samodzielnego myślenia oraz na rozwijanie w sobie pasji do matematyki.
Autorami publikacji są: Marcin Kurczab, Elżbieta Kurczab oraz Elżbieta Świda.

http://www.empik.com/matematyka-zbior-zadan-zakres-podstawowy-i-rozszerzony-klasa-1-liceum-technikum-kurczab-marcin-kurczab-elzbieta-swida-elzbieta,p1059326419,ksiazka-p

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy i rozszerzony. Klasa 1. Liceum, technikum PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matura z matematyki 2015 -… Poziom podstawowy i rozszerzony. Część 2 PDF do pobrania

Matura z matematyki 2015 -… Poziom podstawowy i rozszerzony. Część 2 PDF do pobrania za darmo

Kiełbasa Andrzej, Łukasiewicz Piotr

Opis

Książka ma na celu skuteczne przygotowanie do egzaminu maturalnego z matematyki w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Zawiera ona:

  • wzory, definicje, twierdzenia wraz z przykładami,
  • 187 zadań wprowadzających, w tym 138 z rozwiązaniami,
  • 951 zadań maturalnych, w tym 118 zadań na dowodzenie,
  • 2 próbne matury, umożliwiające uczniom sprawdzenie wiadomości oraz zapoznanie się ze standardami egzaminacyjnymi i kryteriami oceniania.

http://www.empik.com/matura-z-matematyki-2015-poziom-podstawowy-i-rozszerzony-czesc-2-kielbasa-andrzej-lukasiewicz-piotr,p1110039937,ksiazka-p

Matura z matematyki 2015 -… Poziom podstawowy i rozszerzony. Część 2 PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony PDF do pobrania

Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Opis

Podręcznik do matematyki dla drugich klas o profilu rozszerzonym został opracowany z uwzględnieniem wszystkich wymagań nowej podstawy programowej. Wyróżniają go czytelna kompozycja oraz przystępny i precyzyjny język, ułatwiające opanowanie materiału. Podręcznik przedstawia zagadnienia dotyczące funkcji liniowych i kwadratowych, czworokątów, wielomianów, ułamków algebraicznych, funkcji wymiernych oraz ciągów i funkcji trygonometrycznych. Warto podkreślić, że cały materiał zawarty w podręczniku jest przedstawiony pod kątem wymagań stawianych uczniom na maturze.

http://www.empik.com/matematyka-2-podrecznik-zakres-rozszerzony-kurczab-marcin-kurczab-elzbieta-swida-elzbieta,p1084940503,ksiazka-p

Matematyka 2. Podręcznik. Zakres rozszerzony PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony PDF do pobrania

Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Opis

Zbiór zadań z matematyki  jest powiązany tematycznie z podręcznikiem dla drugiej klasy liceum oraz technikum. Zawiera obszerny materiał ćwiczeniowy o zróżnicowanym stopniu trudności, który umożliwia dostosowanie tempa nauki do potrzeb i możliwości uczniów. Zbiór zadań uzupełnia materiał podręcznika oraz pozwala na utrwalanie i powtórzenie wiadomości. Na końcu publikacji zamieszczono wskazówki i odpowiedzi do zadań, które ułatwiają samodzielną pracę uczniom.

http://www.empik.com/matematyka-2-zbior-zadan-zakres-rozszerzony-kurczab-marcin-kurczab-elzbieta-swida-elzbieta,p1084940743,ksiazka-p

Matematyka 2. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matematyka 3. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum PDF do pobrania

Matematyka 3. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Kurczab Elżbieta, Świda Elżbieta

Opis

Zbiór zadań jest ściśle skorelowany z podręcznikiem do matematyki do liceów i techników (zgodnym z nową podstawą programową, która obowiązuje w szkołach od września 2012 r.) i stanowi jego cenne uzupełnienie. Zawiera bardzo dużo zadań o zróżnicowanym stopniu trudności. Bogactwo i charakter zgromadzonych zadań umożliwi każdemu nauczycielowi stosowny wybór zadań do rozwiązania na lekcjach, do prac domowych, do ćwiczeń kontrolnych. Po każdym rozdziale jest test sprawdzający oraz zadania powtórzeniowe, a na końcu zbioru są wskazówki i odpowiedzi do zadań.

http://www.empik.com/matematyka-3-zbior-zadan-zakres-rozszerzony-liceum-i-technikum-kurczab-marcin-kurczab-elzbieta-swida-elzbieta,p1101427714,ksiazka-p

Matematyka 3. Zbiór zadań. Zakres rozszerzony. Liceum i technikum PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke