Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania za darmo

Kurczab Marcin, Świda Elżbieta, Kurczab Elżbieta

Opis

Zbiór zadań jest powiązany tematycznie z podręcznikiem do matematyki dla trzeciej klasy liceów oraz techników. Zawiera obszerny zestaw zadań o zróżnicowanym stopniu trudności, który umożliwia kształcenie niezbędnych umiejętności matematycznych. Zbiór zadań uzupełnia materiał podręcznika oraz pozwala na uporządkowanie i powtórzenie wiadomości. Na końcu zbioru znajdują się wskazówki oraz odpowiedzi do zadań, które ułatwiają samodzielną pracę.

http://www.empik.com/matematyka-zbior-zadan-zakres-podstawowy-klasa-3-liceum-technikum-kurczab-marcin-swida-elzbieta-kurczab-elzbieta,p1100053099,ksiazka-p

Matematyka. Zbiór zadań. Zakres podstawowy. Klasa 3. Liceum, technikum PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Przyjmujemy Pana Jezusa 3. Podręcznik do religii. Szkoła podstawowa PDF do pobrania

Przyjmujemy Pana Jezusa 3. Podręcznik do religii. Szkoła podstawowa PDF do pobrania za darmo

Opracowanie zbiorowe

Opis

„Przyjmujemy Pana Jezusa” to podręcznik do nauki religii rzymskokatolickiej na terenie całej Polski, przeznaczony dla uczniów klasy trzeciej szkoły podstawowej. Autorami Książki są: ks. prof. J. Szpet oraz D. Jackowiak. Publikacja jest zgodna z nową podstawą programową.
Głównym celem nauczania dzieci w klasie trzeciej jest przygotowanie do spotkania z Jezusem w sakramencie pokuty i pojednania. Treści nawiązują do codziennych doświadczeń katechizowanych. Tematy zawarte w podręczniku uczą i rozwijają umiejętności dotyczące sakramentu pokuty, modlitwy i przykazań Bożych.
Spis rozdziałów:
• Rozdział I: Modlimy się
• Rozdział II: Wypełniamy przykazania
• Rozdział III: Spotkanie z kochającym Bogiem w sakramencie pokuty i pojednania
• Rozdział IV: Witamy i przepraszamy Pana Jezusa
• Rozdział V: Słuchamy Pana Jezusa
• Rozdział VI: Uczestniczymy w przeistoczeniu i ofiarowaniu
• Rozdział VII: Zjednoczeni z Panem Jezusem
• Rozdział VIII: Przyjmujemy błogosławieństwo
Numer dopuszczenia: AZ-13-01/10-PO-1/13

http://www.empik.com/przyjmujemy-pana-jezusa-3-podrecznik-do-religii-szkola-podstawowa-opracowanie-zbiorowe,p1080116481,ksiazka-p

Przyjmujemy Pana Jezusa 3. Podręcznik do religii. Szkoła podstawowa PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Biologia. Trening przed maturą. Doświadczenia biologiczne w zadaniach PDF do pobrania

Biologia. Trening przed maturą. Doświadczenia biologiczne w zadaniach PDF do pobrania za darmo

Bukała Barbara

Opis

Publikacja pozwala na pogłębienie znajomości metodyki badań biologicznych umożliwia ćwiczenie umiejętności dokumentowania obserwacji i doświadczeń, stawiania hipotez i formułowania problemów badawczych oraz wniosków z przeprowadzonych obserwacji i doświadczeń.

Materiał podzielony na 7 rozdziałów:

  • Budowa i funkcjonowanie komórki,
  • Budowa chemiczna organizmów. Metabolizm komórkowy,
  • Budowa i fizjologia bakterii, grzybów i roślin,
  • Budowa i fizjologia zwierząt i człowieka,
  • Genetyka i biotechnologia,
  • Ekologia z ochroną środowiska,
  • Ewolucjonizm.

Zadania zostały dostosowane do obowiązujących wymagań z zakresu metodyki badań biologicznych około 300 zadań, do wszystkich zadań podane są odpowiedzi.

http://www.empik.com/biologia-trening-przed-matura-doswiadczenia-biologiczne-w-zadaniach-bukala-barbara,p1130306396,ksiazka-p

Biologia. Trening przed maturą. Doświadczenia biologiczne w zadaniach PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania za darmo

Kosztołowicz Piotr, Kosztołowicz Dorota

Opis

„Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne” to zbiór zadań, który obejmuje wszystkie treści dotyczące chemii nieorganicznej, ujęte w obowiązującej podstawie programowej. Publikacja stanowi uzupełnienie podręcznika i została opracowana  zgodnie z wytycznymi zawartymi w „Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015”. Książka zawiera zadania odwzorowujące zadania maturalne, które pozwalają uczniom na doskonalenie umiejętności, oswojenie się z formą egzaminu oraz skuteczne przygotowanie do matury z chemii na poziomie rozszerzonym. W samodzielnej nauce pomagają odpowiedzi do zadań z punktacją oraz wskazówkami.

http://www.empik.com/chemia-pierwiastki-i-zwiazki-nieorganiczne-zadania-przedmaturalne-zakres-rozszerzony-szkola-pona-kosztolowicz-piotr-kosztolowicz-dorota,p1100000097,ksiazka-p

Chemia. Pierwiastki i związki nieorganiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania za darmo

Kiełbasa Andrzej

Opis

Niniejsza książka powstała po dokonaniu wnikliwej analizy zadań z matur przeprowadzonych w latach 2010 − 2014 oraz analizy tego, co w kontekście egzaminu maturalnego z matematyki dla ucznia i nauczyciela jest najważniejsze, czyli wymagań szczegółowych opisanych w obowiązującej podstawie programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego i etapów wcześniejszych. Jesteśmy przekonani, że jest to zbiór zadań kompletny, tzn. taki, w którym zarówno maturzysta stawiający sobie za cel przekroczenie progu 30%, jak i maturzysta myślący o uzyskaniu bardzo dobrego wyniku na maturze z matematyki, znajdzie dla siebie odpowiednią liczbę zadań, bez konieczności poszukiwania ich w innych pozycjach.

http://www.empik.com/matura-z-matematyki-2018-poziom-podstawowy-czesc-1-kielbasa-andrzej,p1137473040,ksiazka-p

Matura z matematyki 2018 – … Poziom podstawowy. Część 1 PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Biologia. Komórka PDF do pobrania

Biologia. Komórka PDF do pobrania za darmo

Bukała Barbara

Opis

 Trzecia książka cyklu obejmującego całość materiału z biologii przedstawionego w formie zagadnień, zadań i odpowiedzi z komentarzem
– zagadnienia zaprezentowane w kolejności: podstawy bioenergetyki, enzymy, uniwersalne zasady funkcjonowania szlaków metabolicznych, procesy metaboliczne dostarczające energię komórce, biosynteza substancji potrzebnych komórce, usuwanie produktów odpadowych metabolizmu komórkowego, profile metaboliczne wybranych tkanek i narządów, metabolizm komórek roślinnych przekazywanie i odbiór sygnałów w komórce, zjawisko ruchu w komórkach *materiał ujęty w krótkie rozdziały – do każdego z nich zamieszczono zadania, pozwalające na utrwalenie wiadomości
– 6 testów pozwalających sprawdzić swoją wiedzę. – liczne rysunki, schematy i tabele ułatwiające przyswojenie wiadomości
– odpowiedzi z komentarzem do wszystkich zadań
– słownik ważniejszych terminów i indeks ułatwiający korzystanie z książki.

http://www.empik.com/biologia-komorka-bukala-barbara,44163,ksiazka-p

Biologia. Komórka PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Chemia. Związki organiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania

Chemia. Związki organiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania za darmo

Kosztołowicz Piotr, Kosztołowicz Dorota

Opis

„Chemia. Związki organiczne” to zbiór zadań opracowanych zgodnie z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zawartymi w „Informatorze o egzaminie maturalnym z chemii od roku szkolnego 2014/2015”. Umożliwiają one uczniom skuteczne przygotowanie do matury z chemii na poziomie rozszerzonym. Publikacja zawiera zadania odwzorowujące zadania maturalne, które pozwalają uczniom na doskonalenie umiejętności oraz oswojenie się z formą egzaminu. Samodzielną naukę ułatwiają odpowiedzi do zadań z punktacją oraz wskazówkami.

http://www.empik.com/chemia-zwiazki-organiczne-zadania-przedmaturalne-zakres-rozszerzony-szkola-ponadgimnazjalna-kosztolowicz-piotr-kosztolowicz-dorota,p1100000219,ksiazka-p

Chemia. Związki organiczne. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadgimnazjalna PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Biologia. Trening przed maturą. Bakterie, rośliny, grzyby PDF do pobrania

Biologia. Trening przed maturą. Bakterie, rośliny, grzyby PDF do pobrania za darmo

Bukała Barbara

Opis

Podręcznik w czytelny i przyjazny uczniom sposób przedstawia informacje na temat klasyfikacji organizmów w środowisku. Pomaga w opanowaniu i uporządkowaniu wiedzy. Publikacja przybliża metody i kryteria klasyfikacji, a także prezentuje budowę oraz funkcje życiowe wybranych organizmów. Kolejne rozdziały podręcznika przedstawiają najprostsze, bezkomórkowe formy organizmów – wirusy i bakterie, glony, a także rośliny lądowe oraz grzyby. Każdy z rozdziałów zakończony jest zadaniami sprawdzającymi pozwalającymi na weryfikację postępów uczniów w nauce. Dodatkowym atutem tej publikacji są komentarze przy odpowiedziach ułatwiające zrozumienie materiału.

http://www.empik.com/biologia-trening-przed-matura-bakterie-rosliny-grzyby-bukala-barbara,prod57987593,ksiazka-p

Biologia. Trening przed maturą. Bakterie, rośliny, grzyby PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Chemia. Fundamenty. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony PDF do pobrania

Chemia. Fundamenty. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony PDF do pobrania za darmo

Kosztołowicz Piotr, Kosztołowicz Dorota

Opis

„Zbiór zadań przedmaturalnych” jest skorelowany z pierwszym modułem podręcznika do zakresu rozszerzonego pod tym samym tytułem. Zadania zamieszczone w tym zbiorze obejmują wszystkie treści nauczania przedstawione w podręczniku i są zgodne z wytycznymi Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, dotyczącymi matury z chemii od 2015 roku.
Zadania przedmaturalne obejmujące treści nauczania zawarte w dwóch pozostałych modułach podręcznika ukażą się w oddzielnych woluminach.

http://www.empik.com/chemia-fundamenty-zadania-przedmaturalne-zakres-rozszerzony-kosztolowicz-piotr-kosztolowicz-dorota,p1096576505,ksiazka-p

Chemia. Fundamenty. Zadania przedmaturalne. Zakres rozszerzony PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke

Matura edycja 2017. Chemia. Arkusze egzaminacyjne. Klasy 1-3. Liceum Ogólnokształcące PDF do pobrania

Matura edycja 2017. Chemia. Arkusze egzaminacyjne. Klasy 1-3. Liceum Ogólnokształcące PDF do pobrania za darmo

Barbara Pac

Opis

Książka składa się z trzech części – arkuszy tematycznych, autorskich arkuszy egzaminacyjnych i maturalnych arkuszy egzaminacyjnych.

Arkusze tematyczne stworzone na wzór arkuszy maturalnych; zadania są tu skoncentrowane wokół kilku tylko zagadnień.

Nowość: trzy autorskie arkusze podsumowujące z chemii nieorganicznej, chemii organicznej i chemii fizycznej.

Pięć przykładowych autorskich arkuszy egzaminacyjnych.

Maturalne arkusze egzaminacyjne z grudnia 2014 r. (matura próbna) oraz z maja i czerwca 2015 r.

Nowość: maturalne arkusze egzaminacyjne z maja i czerwca 2016 r.

Do wszystkich arkuszy (zarówno tematycznych, jak i egzaminacyjnych) zostały dołączone modele odpowiedzi z przykładowymi sposobami rozwiązania zadań w przypadku arkuszy tematycznych model odpowiedzi został wzbogacony o dodatkowy element – jest nim zwrócenie uwagi na typowe błędy popełniane przez uczniów rozwiązujących analogiczne zadania.

http://www.empik.com/chemia-arkusze-egzaminacyjne-matura-2017-lo-kl-1-3-barbara-pac,p1137472838,ksiazka-p

Matura edycja 2017. Chemia. Arkusze egzaminacyjne. Klasy 1-3. Liceum Ogólnokształcące PDF do pobrania do pobrania:

Pobierz Ksiazke