Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą [PDF]

Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą PDF do pobrania za darmo

Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą

Opis:

Tematyka tej unikatowej na polskim rynku publikacji dotyczącej ekonomiki oświaty koncentruje się na problemach szkolnictwa podstawowego i średniego. Autor szeroko omawia zagadnienia polskiego systemu oświaty, konfrontując je z przykładami z innych państw. Zamieszcza też wnioski i konkluzje z oryginalnych rodzimych badań realizowanych w ramach międzynarodowych i polskich programów badawczych, w tym także rezultaty badań własnych. Publikacja ma na celu: przybliżyć polskiemu czytelnikowi obszary badawcze intensywnie rozwijającej się na świecie nowej specjalności ekonomicznej – ekonomiki edukacji – i pokazać w zarysie największe jej dokonania, ukazać niekwestionowane osiągnięcia polskich naukowców w zakresie ekonomiki edukacji po to, by w miarę szybko znalazły zastosowanie w naszej praktyce oświatowej, dowieść, że występują zależności między nakładami na edukację a jej efektami, pod warunkiem że jak największa część nakładów będzie przeznaczona na bezpośrednią edukację, wykazać, że efektywność wydatkowania środków publicznych w obszarze edukacji zależy przede wszystkim od dyrektora szkoły, jego wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zarządzania finansami publicznymi, ukazać zależności między efektywnością edukacji a jej wpływem na kapitał ludzki i społeczny w Polsce. Adresaci: Książka adresowana jest do osób zarządzających oświatą, dyrektorów szkół, studentów ekonomii jako podręcznik do przedmiotu ekonomika oświaty i słuchaczy podyplomowych studiów zarządzania w oświacie.

Wydawnictwo:Wolters Kluwer
Liczba stron:518
Rozmiar9,2 MB
Data premiery:2012-11-07
Tytuł:Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą
Autor:Jeżowski Antoni
Wydawnictwo:Wolters Kluwer
Język wydania:polski
Liczba stron:518
Data premiery:2012-11-07
Rok wydania:2012
Format:PDF
Liczba urządzeń:bez ograniczeń
Drukowanie:bez ograniczeń
Kopiowanie:bez ograniczeń
Indeks:12193233

Źródło: http://www.empik.com/x,p1062843396,ebooki-i-mp3-p

Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą [PDF] do pobrania:


INSTRUKCJA


  • Pobierz program .pdf
  • Zainstaluj program.
  • Wraz z instalacją programu zostanie pobrany Ebook: Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą [PDF] .
  • Ciesz się czytaniem.


Pobierz Ksiazke

Author: admin